Samorządowy, wyborczy rozkład jazdy 2018

Startują WYBORY SAMORZĄDOWE 2018!
Z publikacji w Gazecie Prawnej  zrobiłem lekko okrojoną ściągawkę. Zainteresowanych zachęcam do lektury i stosownych oznaczeń w kalendarzach.

 • 27 sierpnia (poniedziałek)
  informacje o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych itd.
 • do 6 września (czwartek)
  komisarzom wyborczym będą zgłaszani kandydaci na członków terytorialnych komisji wyborczych,
 • do 11 września (wtorek)
  zostaną powołane terytorialne komisje wyborcze.
 • do 16 września (niedziela)
  utworzone zostaną obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalone zostaną ich granice, siedziby i numery.
  Także do tego dnia terytorialnym komisjom wyborczym zgłaszane będą listy kandydatów na radnych – odrębnie dla każdego okręgu wyborczego – dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
 • do 21 września (piątek)
  informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika.
  Do piątku można też zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
 • do 26 września (środa)
  jednolite numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw. W tym dniu upłynie też termin zgłaszania gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 • do 28 września (piątek)
  numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez PKW.
 • do 30 września  (niedziela)
  numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez PKW ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim.
  Do tego powołanie obwodowych komisji wyborczych oraz zostanie sporządzony spis wyborców w urzędzie gminy.
 • 6 października (sobota)
  upływa termin rozplakatowania obwieszczeń: terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Do tego dnia niepełnosprawni wyborcy mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa.
 • od 6 października (sobota) do dnia 19 października (piątek)
  komitety wyborcze mogą rozpowszechniać nieodpłatnie – w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych – audycje wyborcze.
 • 12 października (piątek)
  upływa termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 • 16 października (wtorek)
  wyborcy mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.
 • 19 października (piątek)
  koniec kampanii wyborczej  a w sobotę,
 • 20 października (sobota)
  przekazanie spisów wyborców
 • 21 października (niedziela)
  POCZĄTEK LEPSZEJ ZMIANY! 🙂
+1
0
+1
0

Jeden komentarz do “Samorządowy, wyborczy rozkład jazdy 2018”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *